Select Page

Lovisa Sjöfartsmuseum

Välkommen till Lovisa Sjöfartsmuseum

Skeppsbron 8
07900 Lovisa

Öppet:
25.5 – 1.9.2024 Mån – Sön 10.00 – 17.00

Entréavgift:
Vuxna 6 €, barn under 12 år gratis.

Guidning:
Grupper emot beställning.

Förfrågningar:
0400 832 863

Museikortet berättigar till inträde

Har Du besökt Lovisa Sjöfartsmuseum?

Stadens långa sjöfartshistoria som presenteras i museet, är spännande och värd att bekanta sig med. Lovisa Sjöfartsmuseums basutställning utvidgades 2019 med en del som berättar om Skeppsbroområdet och Lovisavikens inre del genom tiderna, “Ett skepp kom lastat”.

Har Du besökt Lovisa Sjöfartsmuseum?

Stadens långa sjöfartshistoria som presenteras i museet, är spännande och värd att bekanta sig med. Lovisa Sjöfartsmuseums basutställning utvidgades 2019 med en del som berättar om Skeppsbroområdet och Lovisavikens inre del genom tiderna, “Ett skepp kom lastat”.

Stiftelsen för Lovisa Sjöfartshistoria

Lovisa sjöfartsmuseum på det gamla hamnområdet vid Skeppsbron drivs av Stiftelsen för Lovisa Sjöfartshistoria. Museet är byggt i stil med de gamla saltbodarna från 1700- och 1800-talen. Den 100 år gamla bogserbåten Onni och sektorfyren, som finns på området, tillhör även stiftelsen.

Stiftelsen för Lovisa Sjöfartshistoria bedriver även forsknings- och publikationsverksamhet. Publikationer utgivna av stiftelsen säljs i museet.

Styrelsen 2024

Gunilla Törnblom, ordf.
Christer Bomberg, vice ordf.
Peter Carling, sekr.
Jonas Dufvelin
Bengt Wilhelmson
Johan Stenström
Mauritz Möller
Jaana Bomberg
Tapani Salonen

Boktips

Ett familjerederi i Lovisa
25,00 € + postavgift

Beskrivning

Boken berättar om den legendariska skepps- redaren och hans fartyg. Den unge jägar- kaptenen, sedermera överstelöjtnanten Ragnar Nordström inledde år 1926 sin rederiverksamhet i hemstaden Lovisa. En verksamhet som fortgick i 44 år och som kom att omfatta sammanlagt 70 fartyg. Som störst var rederiet ett av vårt lands mest betydande privatägda rederier. På 1930-talet och ännu efter krigen medverkade några av rederiets fartyg i de sillfiskeexpeditioner, som systerbolagen Lovisa Fiskeri Ab och Finska Fiskeri Ab gjorde till vattnen norr om Island. Rederiets ångtrålare fiskade dessutom vid Petsamo.

Bokens författare, ekonom Ilmari Elo, arbetade under 1950- och 1960-talens skifte i ett tiotal år på Oy R. Nordström & Co Ab:s rederiavdelning. Han var dessutom en god vän till den Nordströmska släkten och följde familjerederiets verksamhet tills dess slut.

Kapten Oskar Unonius brev från sina seglatser
37,00 € + postavgift

Beskrivning

En dag i maj 1893 får Oskar Unonius nog. Han avbryter sin skolgång och beger sig till Lovisa, där han mönstrar på barkskeppet Helios. Det blev inledningen till en livs- lång karriär till sjöss, först som jungman och matros för om masten, därefter som styrman och slutligen kapten och befälhavare.

Att det blev just Lovisa och Helios, ägd av konsul Alfred Björkstén, berodde på att Oskars pappa Karl var upp- vuxen i staden. Och inte bara han utan flera generationer bakåt i släkten Unonius, som från stadens grundande i mitten av 1700-talet till slutet av 1800-talet tillhörde stadens inflytelserika skeppsredare och köpmän.

Under tiden till sjöss skriver Oskar regelbundet brev. Fadern skriver rent alla brev han får och det är denna omfattande brevsamling från 1893-1910 som bildar stommen i boken. Men Oskar seglade vidare till sin död 1932 och fortsätter skriva brev till hustrun, ibland också till barnen. Också dessa brev har använts som material.

Som bakgrund till breven finns en beskrivning av släkten Unonius historia i Lovisa, samt om Oskar och hans ättlingar. I Lovisa finns släkten sedan länge företrädd enbart på stadens gamla begravningsplats.

Lovisanejdens sjöfolk och kustsegelfartyg
Loviisan seudun meriväkeä ja rannikkopurjealuksia
18,00 € + postavgift

Salt, trä och järn I
20,00 € + postavgift

Salt, trä och järn  II
25,00 € + postavgift

Böckerna kan beställas via oss per e-post: merenkulkumuseo@gmail.com