SuomeksiPå svenska

Utställningar

Lovisa Sjöfartsmuseums temautställning 2017

Med anledning av 100 år av Finlands självständighet vill vi med vår utställning ”Lovisa Sjöfartshistoria Under Självständighetstiden” ge våra museibesökare en bild av sjöfartshistoriska händelser i kuststaden Lovisa under självständighets-tiden.

Lovisa har genom tiderna varit en betydande sjöfartsstad i södra Finland. Ända sedan grundandet fungerade Lovisa stapelstad som en av de viktigaste import-och magasinorterna för salt. Behovet av salttransport förde med sig en betydande rederi-och byggverksamhet av fartyg.

Förutom djuphavsfart utvecklade Lovisa en livlig skärgårds-och kustsegelfart. Skärgårds- och kustsegelfarten fortgick ända fram till andra världskriget, då förbättrade kustlandsvägar, lastbilar och fartygs-motorisering undanträngde segelfartygsbehovet.

Lovisa är känt som en finländsk småstad med havsatmosfär, där mänskor trivs och där man känner varandra. Staden utmärks av gemensamma vardagliga och kulturella ansträngningar.