SuomeksiPå svenska

Stiftelsen för Lovisa Sjöfartshistoria

Lovisa och sjöfarten

Lovisa sjöfartsmuseum på det gamla hamnområdet vid Skeppsbron drivs av Stiftelsen för Lovisa Sjöfartshistoria. Museet är byggt i stil med de gamla saltbodarna från 1700- och 1800-talen. Den 100 år gamla bogserbåten Onni och sektorfyren, som finns på området, tillhör även stiftelsen.

Stiftelsen för Lovisa Sjöfartshistoria bedriver även forsknings- och publikationsverksamhet. Publikationer utgivna av stiftelsen säljs i museet.

 

Delegationen  2017

Antti Muuronen, ordf.

Raimo Nyman, vice.ordf
.
Bo Gunnar Blomqvist
Christian Henriksson

Folke Lindborg

Kaarina Lampén

Arto Henriksson

Kai Andersson

Styrelsen 2017

Gunilla Törnblom, ordf.
Jan Lindh, vice.ordf.
Peter Carling, sekr.
Bengt Wilhelmson
Johan Stenström
Jouni Jäppinen